POMOC TECHNICZNA

Strudzonym koniom rajdowym możemy przybić podkowy, skorygować kopyta, pomóc w drobnych urazach.
Strudzonych rajdowców możemy wymoczyć w gorącej balii, nakarmić i dać się wyspać.
Strudzony sprzęt rajdowy możemy pomóc naprawić.