Konie i Bieszczady to nie tylko jazda w terenie, czy na ujeżdżalni, ale także elementy woltyżerki

Tomasz Kwiatkowski